DATE DE CONTACT 
privind sediile Birourilor Electorale de Circumscripţie Comunală, Orăşeneşti şi Municipale
Nr. Crt.Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală, Orăşenescă, MunicipalăSediul Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală, orăşenescă, municipalăPROGRAM DE LUCRUDate de ContactE-mail
67Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.67 Pomezeu- Judeţul BihorPrimăria Comunei Pomezeu - sala de şedinţe - Loc. Pomezeu nr. 1109:00 -17.00Tel./Fax: 0359410264 bh.pomezeu@bec.ro ​​​​​​​
sus