Pe teritoriul comunei Pomezeu se afla 3 localităţi mai vechi : Pomezeu,Cimpani de Pomezeu si Spinus de Pomezeu atestate documentar documentar din anul 1492.

Localităţile CosdenLHidis si Sitani sunt atestate documentar din anul 1508.doar Lacu Sărat apare ca unitate administrativa dinstincta din anul 1956.

In marginea comunei se afla ruinele unei cetati feudale atestata documentar prima data in anul 1594 (sub numele de POPMEZO,important centru domenial ,de care aparţineau 15 sate(1633)STAP!N FIIND Sigismund Kornis de Rusca,generalul principelui Transilvaniei Gheorghe Rakcoczi I.

A fost cucerita de otomani in anul 1659,fiind una dintre cele mai înfloritoare localităţi din zona ,devenind reşedinţa de sandceag( 1660-1692).

Aceştia confom legendei care circula prin zona au trecut la consolidarea cetăţii obligind cetăţeni! din zona sa aducă piatra de Ia Cimpani pe cap,pina cind acestora li s-au făcut viermi sub pielea capului.

După infringerea turcilor in cetate au locuit « popii roşii »,dupa datele pe care le deţinem aceştia fiind călugării franciscani,care au deţinut puterea o vreme in zona.

Localitatea Sitani ,.intr-o perioada a purtat numele de TURBURESTI,dar după cumpărarea acesteia de către SITANY BELA a luat numele de SITANI după numele acestuia.In zona mai sunt bisericile de lemn din satele Cimpani de Pomezeu si Valani de Pomezeu,atestate documentaşi- odată cu localităţile.

Comuna Pomezeu este aşezata in partea de sud-est a judeţului Bihor jn prelungirea estica a Depresiunii Floloduluija o distanta de 23 km fata de municipiul Beius si n75 km de municipiul Oradea,urmind drumul european E 79,iar din Rabagani DJ 764 K.

Suntem vecini la N,N-V cu comuna Dobresti,la E comunele Roşia si Cabestija S-E comuna Remetea si la V,S-V comuna Rabagani si vest comuna Simbata. Teritoriul administrativ are o suprafaţa de 5510 ha,dezvoltindu-se pe lunca piriului VIDA si pe versantii limitrofi.Este înconjurata de dealuri întocmai cu o cetate avind doua porţi spre Rabagani si Dobresti.

Din puinct de vedere climatic comuna face parte din climatul temperat continental cu veri relativ călduroase si ierni blinde .

Vegetaţia -producţia plantelor este bunajar vegetaţia este etajată,fiind compusa in general din păduri de foioase si poieni întinse.

Populaţia comunei este ,conform ultimului recensamint de 3373 locuitori.,in descreştere fata de 1992 -3830 locuitori,principala activitate constituind-o agricultura.foarte putini fiind angajaţi la întreprinderi din Beius si Oradea sau Dobresti.

In comuna exista o primărie,un post Politie rurala,un dispensar,3 scoli generale de 8 ani.6 scoli generale de 4 ani,6 biserici ortodoxe ,3 penticostale si una baptista,7 cămine culturale,4 grădiniţe,7 cămine culturale,o biblioteca comunala.

Ocupaţia locuitorilor preponderenta este agricultura in special cultura cerealelor si creşterea animalelor,fiind una din comunele fruntaşe din Bihor in ceia ce priveşte creşterea porcilor,vitelor si ca nr de tractoare pe cap gospodarii 1 Ia 4 gospodarii.

In comuna s-ar preta turismul agromontan constind in turism de agrement :Lacu -Sarat-drumetii ,turism pentru cunoaşterea patrimoniului natural-cuiburi de ghimpe (Ruscus aculeatus) la Cimpani,stejar secular si izvor cu apa mezotermaIa,Pestera Muhuchii -Lacu -Sărat ,turism pentru cunoaşterea valorilor de patrimoniu-Ruinele Cetăţii Kornis,Satele Cimpani si Valani-biserici de lemn,Pomezeu,Cimpani,Sitani-locuinte săteşti,satele Pomezeu si Sitani-mori de apa.

Astăzi 27 iunie 2006, întocmit,

Secretar

ŞTEFAN TODITA

Site realizat de Revista Publistart Beius